Nyheter

Välkommen Mattias Endrédi!

Välkommen Mattias Endrédi!

Den första december började Mattias Endrédi som konsult på Agimas kontor i Stockholm. Med en bakgrund inom samhällsplanering har han goda kunskaper om kommunala processer inom samhällsbyggnad. Han har också er…
Agimas kundtjänstwebbinarium - nu som video!

Agimas kundtjänstwebbinarium - nu som video!

Vi på Agima vill hjälpa till med att göra Sveriges kundtjänster ännu bättre. Därför håller vi ibland korta gratiswebbinarium för att sprida kunskap och komma med lite användbara råd och tips. Se vårt webbinarium …
Agima bjuder in till webbinarium om Plan- och bygglovstaxan

Agima bjuder in till webbinarium om Plan- och bygglovstaxan

Lär dig hur, varför och ta del av Agimas erfarenheter Plan-och bygglagen ställer krav på byggnadsnämnder att följa självkostnadsprincipen. Under en halvtimme visar vi hur en bygglovstaxa kan uppdateras enligt …
Agima bjuder in till webbinariet

Agima bjuder in till webbinariet "Höj kompetensen i kundservice"

Uppdatering 2/10:  Kul att det varit så stort intresse för vårt webbinarium! På grund av detta erbjuder vi nu ett andra tillfälle 12/11. Anmäler dig till det tillfället kan du göra här . För att arbeta …
Agima bjuder in till arbetsstudion

Agima bjuder in till arbetsstudion "Startskottet för en geodatastrategi"

För att möjliggöra potentialen med geodata och GIS utifrån din organisations vision är en geodatastrategi vägen till framgång. Geodatastrategin tar avstamp i din organisations behov och beskriver viktiga strategiska …
Välkommen Eva Nord!

Välkommen Eva Nord!

Den första september började Eva Nord som konsult på Agimas kontor i Stockholm. Eva har lång ledarerfarenhet från flera kommunala samhällsbyggnadsförvaltningar och Lantmäteriet och ser möjligheterna som …