Alicia Porcar Lahoz

Alicia har jobbat med geografisk IT i mer än 10 år. Hon har erfarenhet både från privata och offentliga verksamheter och har haft roller som projektledare, kundansvarig och gruppchef. Alicias specialområden är systemutveckling, GIT-relaterade implementationsprojekt och systemförvaltning. Hon är en naturlig ledare med en stark organisationsförmåga och brinner för kvalitet och service.

Epost: alicia.porcar@agima.se
Mobil: 072-530 88 27

Anders Pikkuniemi

Anders har genom åren arbetat med GIS-utveckling, datasamordning och utredningar. Efter att ha arbetat många år inom kommunal verksamhet är Anders väl förtrogen med den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. Ett annat specialområde för Anders är dataproduktspecifikationer med kvalitetsuppföljning och gärna koppling till olika standarder. Speciellt hur man med struktur och metodik kan följa upp och redovisa kvalitet på geodata.

Epost: anders.pikkuniemi@agima.se
Mobil: 076-111 69 84

Anneli Wållgren

Anneli har drygt 20 års erfarenhet inom IT-området, där hon de senare åren främst haft uppdrag som IT-chef, verksamhetsutvecklare, Servicedesk Manager och projektledare. Då Anneli har en bakgrund både från kund- och leverantörssidan främst inom privata sektorn har hon erfarenhet från olika branscher och uppdrag av varierande storlek och karaktär. Anneli är van vid planering, uppföljning och att leverera mot uppsatta mål samt har även erfarenhet av personal- och budgetansvar och tar gärna interima chefsuppdrag. Anneli är även certifierad Scrum Master samt certifierad inom ITIL.

Epost: anneli.wallgren@agima.se
Mobil: 072-214 15 95

Carine Hals

Carine arbetar med verksamhetsutveckling, behovs- och kravfångst, databearbetning och GIS-analyser. Carine är intresserad av effektivisering av geodataanvändning och möjligheterna med GIS som visualiserings- och analysverktyg för komplexa data.

Epost: carine.hals@agima.se
Mobil: 073-833 7475

Danne Sturk

Danne har mer än 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom IT med inriktning på affärsutveckling, effektivisering, digitaliseringsresor och förändringsprojekt mot privat och kommunal verksamhet. Som verksamhetskonsult arbetar Danne gärna med verksamhetsgenomlysningar, verksamhetsutveckling, Digital Transformation, förändringsuppdrag, interimsuppdrag inom ledning och styrning, samt med det stora intresseområdet människan, hjärnan och beteenden (individ, grupp och ledarskap).

Epost: dan.sturk@agima.se
Mobil: 072-453 50 02

Håkan Lundgren

Håkan har tio års erfarenhet som linjechef och affärsutvecklare i konsultbranschen. Utöver det har han också tio års erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete. Håkan är en generalist med analytisk blick och stort intresse för hur man bygger fungerande verksamheter och projekt. Hans ledarstil utgår från varje deltagares egenskaper och drivkrafter. Som verksamhetskonsult gör Håkan gärna uppdrag rörande ledarskaps- och organisationsutveckling, krav- och verksamhetsanalyser samt projektledning.

Epost: hakan.lundgren@agima.se
Mobil: 076-84 25 300

Jan Zakariasson

Jan har verkat som konsult de senaste trettio åren inklusive flera olika linjechefsroller. Jans specialområden är ledning och styrning, förändringsledning, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, projektledning. Jan är VD för Agima Management.

Epost: jan.zakariasson@agima.se
Mobil: 073-41 26 322

Joakim Mix

Joakim har drygt 25 års erfarenhet av jobb inom IT-området, där han de senaste tio åren främst haft uppdrag som Service Manager och Projektledare. Då Joakim har en bakgrund både som konsult och anställd inom privat sektor har han erfarenhet från många olika branscher och uppdrag av varierande storlek och karaktär. Joakim är van med planering, uppföljning och att leverera mot uppsatta mål.

Epost: joakim.mix@agima.se
Mobil: 070-556 56 19

Johanna Holm

Johanna arbetar som ekonomichef på Agima och har erfarenhet som konsult inom privat sektor, men har senast arbetat med ekonomiska frågor inom kommunal verksamhet. Hon har erfarenhet som redovisningsekonom med inriktning mot projektredovisning för plan- och exploateringsverksamhet samt som controller med ansvar för samhällsbyggnad och tillväxt. Johanna är intresserad av analys och effektiviseringsarbete inom sitt område.

Epost: johanna.holm@agima.se
Mobil: 072-529 98 37

Jonas Kallin

Jonas har en gedigen bakgrund inom IT och verksamhetsutveckling. Bland annat som anställd hos en av de ledande skogsaktörerna i södra Sverige. Bland de dagliga arbetsuppgifterna för Jonas märks strategiarbete, kravfångst, upphandling, projektledning, upphandling och systeminföranden i både stora och små kundprojekt.

Epost: jonas.kallin@agima.se
Mobil: 072-22 37 472

Magnus Perlow

Magnus har arbetat inom IT-området i över 20 år och har stor erfarenhet av IT-outsourcing där han arbetat både på leverantörs- och kundsidan. Han är en generalist med väldigt bred kunskap som sträcker sig över områden som teknik, drift, förvaltning, ITIL, GDPR, digitalisering, LOU och teknisk projektledning.

Epost: magnus.perlow@agima.se
Mobil: 072-53 52 445

Magnus Svensson

Magnus har en gedigen bakgrund inom verksamhetsutveckling, främst genom geodata, GIS och IT. Hans starka områden är bland andra projektledning, strategisk rådgivning, verksamhetsgenomlysningar och handlingsplaner, kravhantering samt Inspire-direktivet och infrastrukturer för geodata (SDI). Magnus har mer än 15 års erfarenhet från offentlig sektor och som konsult. Han har bland annat erfarenhet av stora samverkansprojekt som Geodataprojektet och Planeringsportalen samt av samordning av nationell Geodatasamverkan.

Epost: magnus.svensson@agima.se
Mobil: 072-213 89 03

Manuel Larsson

Manuel har flera års erfarenhet från olika kommunala verksamheter i roller som GIS-specialist och GIS-ingenjör och har stor kunskap om politiskt styrda organisationer. Han arbetar med verksamhetsutveckling inom GIS och samhällsbyggnad. Manuel drivs av att vara med och utveckla samhället och ser effektiviseringar med användning av GIS i samhällsbyggnadsbranschen.

Epost: manuel.larsson@agima.se
Mobil: 072-50 81 881

Markus Ek

Markus har lång erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen och har under mer än tio år varit chef inom både kommunala och privata organisationer. Markus har från sina tidigare roller stor erfarenhet av miljö- och kvalitetsarbete, utvecklingsprojekt och verksamhetsutveckling och har arbetat både enligt ISO-standarder och enligt principerna inom lean. Markus har mångårig erfarenhet av arbete med strategiska utvecklingsfrågor och affärs- och verksamhetsplaner inklusive mål- och förbättringsarbete.

Epost: markus.ek@agima.se
Mobil: 072-700 58 29

Markus Söderlund

Markus har drygt 15 års erfarenhet från IT-området där han har haft roller som projektledare, teamledare, scrum master och verksamhetsutveklare. Då Markus har en bakgrund både som konsult och anställd i privat- och offentlig verksamhet har han erfarenhet från många olika branscher och uppdrag av varierande storlek och karaktär. Markus är en stor förespråkare för agila arbetssätt och certifierad Scrum master.

Epost: markus.soderlund@agima.se
Mobil: 072-141 2921

Mia Nilsson

Mia har 15 års erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen, både från konsultsidan och nu senast från den kommunala samhällsbyggnadssektorn. Mia har stor erfarenhet som förvaltare och utvecklingsansvarig för kommunala projektmodeller likväl som från kart- och GIS-verksamheten. Mias kompetensområden innefattar bland annat projektledning, verksamhetsutveckling, CAD-samordning och dokumenthantering.

Epost: mia.nilsson@agima.se
Mobil: 072-14 57 938

Mikael Grönkvist

Mikael arbetar med verksamhetsutveckling, datasamordning och -bearbetning, visualisering samt GIS-analyser. Mikael är målinriktad, strukturerad och intresserad av effektiva och tekniska lösningar för samhällsbyggnadssektorn och de som arbetar inom den.

Epost: mikael.gronkvist@agima.se
Mobil: 073-06 70 300

Moa Eklöf

Moa arbetar med verksamhetsutveckling och GIS-analyser. Hon är intresserad av att använda geodata för att uppnå effektiviseringar inom verksamheter och använder gärna open source i sitt arbete. Moa har erfarenhet från både offentlig och privat sektor.

Epost: moa.eklof@agima.se
Mobil: 073-08 55 200

Ola Kåberg

Ola har en lång erfarenhet inom tekniska utvecklingsprojekt av olika storlek, som projektledare samt i andra ledande befattningar. I sina tidigare roller har Ola jobbat med agila projekt och lagt mycket arbete runt kravhantering. Ola är en naturlig ledare med organisationsförmåga och fokuserar på att få fram resultat.

Epost: ola.kaberg@agima.se
Mobil: 072-1 459 458

Per Sundstedt

Per har verkat inom IT i mer än tio år och har haft roller som supportchef, teamledare och verksamhetsutvecklare. Per har varit med att bygga upp och utveckla olika supportteam och har satt upp ärendehanteringssystem där ITIL och agilt arbetssätt varit några av ledorden. Av Pers erfarenhet av andra verksamheter och roller så kan han vara lämplig för uppdrag inom analys och att ge förbättringsförslag av nuläge.

Epost: per.sundstedt@agima.se
Mobil: 073-528 30 27

Peter Lundin

Peter är en generalist med knappt tjugo års erfarenhet av IT/GIS-branschen. Peters specialområden är projektledning, kravanalys, förstudier, upphandling, kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och organisationsutveckling. Peter har lång erfarenhet från både det privata näringslivet och inom kommunal verksamhet.
Peter har ett positivt sätt och har lätt att driva igång, likväl som att styra upp verksamheter som ledare för gruppen eller som en aktiv person i ett lag.

Epost: peter.lundin@agima.se
Mobil: 072-52 67 009

Roger Wegert

Roger har mer än 20 års erfarenhet som IT-projektledare på internationell nivå. Roger har erfarenhet som ansvarig för genomförande av stora och komplexa IT-implementationsprojekt i det privata näringslivet. Roger är nu åter bosatt i Sverige igen efter en lång utlandsvistelse. Roger arbetar idag med IT-relaterade implementationsprojekt, verksamhetsutveckling, upphandling och systeminförande inom både privat och offentlig sektor.

Epost: roger.wegert@agima.se
Mobil: 072-141 26 34

Sanna Sparr Olivier

Sanna har lång erfarenhet från geodatabranschen samt en stor kunskap om samhällsbyggnadsprocessen och om att arbeta i en politiskt styrd organisation. Hon har även lång erfarenhet som chef och ledare med fokus på förändringsledning och utveckling av verksamheter samt projekt-ledning och -styrning. Sanna är målinriktad, strukturerad och bra på att se möjligheter i att effektivisera processer och hur man på bästa sätt använder tillgängliga resurser.

Epost: sanna.sparrolivier@agima.se
Mobil: 072-14 16 381

Sofia Granström

Sofia har lång erfarenhet av att arbeta inom samhällsbyggnadssektorn och fastighetsbildningsverksamhet. Hon har en gedigen erfarenhet som chef och ledare samt av arbete med verksamhets- och organisationsutveckling inom såväl linje- som stödverksamhet. Myndighetsutövning och förhandling är annat som Sofia utvecklat genom sina tidigare uppdrag.

Epost: sofia.granstrom@agima.se
Mobil: 0702-75 57 75

Staffan Kjellman

Staffan har arbetat med GIS/GIT i knappt 20 år, varav fem år som linjechef inom kommunal samhällsbyggnad. Staffans specialområden är verksamhetsutveckling, processmodellering, projektledning, kravhantering och geodatabearbetning. I sin roll som projektledare och ledningschef har Staffan skaffat sig stor erfarenhet av att bygga fungerande grupper som arbetar mot och uppnår gemensamma mål.

Epost: staffan.kjellman@agima.se
Mobil: 072-52 67 008

Torbjörn Ekerot

Torbjörn har en bakgrund från den kommunala VA-sektorn, där han verkat under knappt 20 år i olika roller. Torbjörns kompetensområden innefattar GIS-samordning och förvaltningsledning, projektledning vid systeminförande, förvaltningsstyrning enligt pm3, verksamhetsutveckling och förändringsarbete med hjälp av Lean.

Epost: torbjorn.ekerot@agima.se
Mobil: 072-147 10 91

Torkel Endoff

Torkel arbetar med processutveckling, 3D inklusive strategi och handlingsplan, konvertering av data och systeminförande. Torkel har även ett stort intresse för teknik och har erfarenhet av att jobba som GIS-stöd samt även utbildat organisationer i geodata och GIS.

Epost: torkel.endoff@agima.se
Mobil: 072-208 55 62

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB