Utmaning/behov
Östersunds kommun önskade att vidareutveckla GIS- och geodataverksamheten och möjliggöra finansiering av geodatabaserade verksamhetsutvecklingsprojekt med medel från kommunens digitaliseringsprojekt.

Resultat

– Nyttovärderingar där nyttor med störst potential att utveckla den tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsprocessen har identifierats.
– Nyttovärderingarna har sedan använts vid ansökan om ekonomiskt stöd från kommunens digitaliseringsprojekt.
– Riktlinjer för kommunens infrastruktur för geodata har utvecklats och dokumenterats och en handlingsplan för genomförande med detaljerade aktiviteter har tagits fram.

Arbetet genomfördes med bred förankring genom intervjuer och workshops med nyckelpersoner och ledning.

19 - 02 - 03