Examensarbete

På Agima ser vi ett kandidat-/examensarbete som en bra möjlighet för både dig och oss. Vi får chansen att lära känna dig och du får en inblick i hur det är att vara konsult på Agima. Du får gärna ha en idé kring område för din uppsats men vi kan också hjälpa till att utforma ett ämne. Hör av dig till vår studentkontakt om du vill veta mer om hur möjligheterna ser ut just nu. 

Tidigare kandidat-/examensarbeten på Agima: 

  • Implementation av Svensk geoprocess i kommunal verksamhet 

  • Möjligheter och utmaningar med öppna geodata 

  • Integration av BIM och GIS