Leda Snyggt AB - Digital Transformation

Uppdragsbeskrivning

Leda Snyggt ville med projektet utveckla företaget till att bli och arbeta mer digitalt.

Man ser digitaliseringen som ett sätt att:

  • effektivisera fler interna processer
  • stärka sin attraktivitet som arbetsgivare
  • öka konkurrenskraften
  • erhålla en kontrollerad och långsiktig digital förflyttning
  • verksamhetssystemsutveckling och kund- kommunikation

Resultat/leverans

Agima har i uppdraget levererat:

  • Digitaliseringsstrategi  vilken möter verksamhet- och affärsplan.
  • IT-Policy
  • Handlingsplan med konkreta åtgärder
  • Stöd vid upprättande av funktionsavtal med IT-leverantör
  • Bidragit till att stärka digitalt mindset inom Leda Snyggt

Citat från kunden:  ”Vårt digitaliseringsprojektet har gjort att vi haft fokus på frågan och genomfört digitaliseringar av arbetssätt vi troligen annars inte hade gjort. Stödet från Agima har gjort att vi sett nya möjligheter kring att arbeta på effektivare sätt och även använda oss av befintliga system/verktyg." Malin Ahlgren VD