Möt Agima Management

Agima Management är aktiva i olika sammanhang. I närtid kan du träffa oss i samband med bland annat följande arrangemang.

8 februari - Lava 2018
Torsdag 8/2 är det dags för KTH Samhällsbyggnads arbetsmarknadsdag, Lava. Du hittar oss i vår monter i "Panorama" på plan 1 i kårhuset Nymble.

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB