Agima har stor erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt och har kompetens inom bygglov, detaljplaner och GIS. Ditt digitaliseringsarbete arbetsleds på ett resurseffektivt sätt. Du får hjälp med att hitta metoder och arbetssätt som passar din organisation.  Vi driver förändringsarbetet av ert nuvarande arbetssätt och roller. Arbetet innefattar allt ifrån den faktiska digitaliseringen av planhandlingarna till att skapa en robust och långsiktig verksamhet anpassad till digitala detaljplaner.

Vi skräddarsyr ett team som passar just dina behov. Vad sägs till exempel om följande lösning?

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson

  • En av landets ledande PBL-experter
  • Stor erfarenhet av plan- och byggfrågor inklusive tolkning av planbestämmelser
  • Har i rollen som bygglovschef drivit digitalisering av bygglovsprocessen

Christoffer Juselius

Christoffer Jusélius

  • Stor erfarenhet av plan- och byggfrågor inklusive tolkning av planbestämmelser
  • Arbetat som både bygglovhandläggare och planarkitekt i flera kommuner
  • God kunskap i de ledande systemlösningarna på marknaden

Felix Althén Bergman

Felix Althén Bergman

  • Erfarenhet från flera tidigare digitaliseringsprojekt
  • Stor erfarenhet av geografisk databearbetning i olika GIS-system
  • God kunskap i hantering av databaser

Maila info@agima.se eller någon av våra konsulter för att diskutera en lösning som passar din organisation.