För att möjliggöra potentialen med geodata och GIS utifrån din organisations vision är en geodatastrategi vägen till framgång. Geodatastrategin tar avstamp i din organisations behov och beskriver viktiga strategiska områden, tar hänsyn till förändringar i omvärlden och redogör för hur arbetet med geodata och GIS bör organiseras och fungera. Den beskriver även vad som behöver prioriteras.


Vi på Agima är ett oberoende bolag som älskar geodata. Vi vill dela med oss av vår Agimamodell som ett koncept för att underlätta för er att ta fram en geodatastrategi. Vi vill hjälpa din organisation att minska startsträckan och bjuder därför in till en arbetsstudio. Syftet är att skapa en plattform för diskussion, utbyte av erfarenheter och praktiskt arbete tillsammans med oss för att komma igång med er geodatastrategi.


Vi riktar oss till dig som jobbar i en kommunal verksamhet/bolag och liknande organisationer med geodatafrågor. Du får med dig verktyg, material och inspiration att jobba vidare med på hemmaplan.


Följande frågeställningar kommer att behandlas:

  • Hur ser er långsiktiga vision och mål ut i organisationen?
  • Hur jobbar ni med geodata & GIS idag?
  • Hur skulle ni kunna jobba med geodata & GIS i framtiden?

Uppdatering 21/9: Här går det undan! Arbetsstudion är redan fullbokad men du kan anmäla intresse om en reservplats genom att fylla i anmälningsformuläret.

Uppdatering 14/10: Eftersom intresset varit så stort har vi ordnat med ett extra tillfälle 1/12. Anmälan dit sker på länk.

När: Tisdagen den 3:e november ELLER tisdagen 1:a december, båda 9:00-14:00 (inkl. 1 timmes paus 11–12)
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda inför arbetsstudion.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Anmälan: Anmälan på länk för Tillfälle 1 (3/11) senast den 21:a oktober (fullbokat, du hamnar på reservlista). Anmälan på länk för Tillfälle 2 (1/12) senast 18/11. Begränsat antal platser till båda tillfällena.
Kontakt: felix.bergman[a]agima.se