Hur kommer de nya lagkraven påverka era arbetsprocesser och informationsflöden? 

Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om redovisning av reglering för nya detaljplaner och planbeskrivningar har trätt i kraft och blir bindande den 1 januari 2022 vilket betyder att kommuner står inför en omställning för att kunna uppfylla dessa. Under en timme kommer vi att prata om den nationella geodataplattformen som Lantmäteriet tar fram, vilken typ av systemstöd som behövs samt hur de nya lagkraven och råden påverkar nuvarande arbetssätt.   

Vi på Agima är oberoende rådgivare som kan den kommunala samhällsbyggnadsprocessen.  Vi vill dela med oss av våra kunskaper och tankar kring de nya arbetssätten och processerna som vi tror att de nya lagkraven och allmänna råden kommer att medföra. Syftet är att inspirera dig att komma igång med planering och förberedelser som kommer att krävas. 

Vi riktar oss till dig som jobbar i en kommunal verksamhet och berörs av de nya lagkraven. Du får med dig våra tankar kring hanteringen av övergången till digitala detaljplaner och de frågor som vi anser måste tas i beaktning.  

Under webbinariet kommer vi beröra följande: 

  • Lantmäteriets nationella geodataplattform 
  • Processer och informationsflöden 
  • Diskussion om väckta frågor 

När: Torsdagen den 25:e mars 12:00-13:00 
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda inför webbinariet. 
Kostnad: Kostnadsfritt.  
Anmälan: Anmälan senast den 18 mars. Begränsat antal platser.  
Kontakt: Mattias.endredi[at]agima.se