Hur kan ni använda ert kontaktcenter som innovationsmotor i verksamheten?

Hur kan vi förbättra vår verksamhet genom att systematiskt ta vara på våra användares behov? Kontaktcenter samlar på sig mängder av viktig information om kunder eller medborgare och deras behov. Genom att arbeta med den informationen systematiskt kan ert kontaktcenter bli motorn för hela verksamhetens innovationsarbete!

Vi har bjudit in Malin Kleinsmith, Servicechef på Sollentuna kommun, för att under en knapp timme diskutera med oss och visa på något exempel på hur man kan utveckla verksamheten utifrån kundbehoven. Vi pratar om vad innovation är, varför det är viktigt och på vilket sätt kontaktcenter kan vara drivkraften för innovationsarbete utifrån kundbehov.

  • Hur kan kontaktcenter bli en innovationsmotor?
  • På vilket sätt kan man tänka kring systematisk informationsinsamling?
  • Vad sitter kontaktcenter på för information som kan vara viktigt för andra?

Vi på Agima är ett oberoende bolag som älskar att stötta företag. Vi vill dela med oss av våra kunskaper för att hjälpa din organisation till att använda ert kontaktcenter på bästa möjliga sätt. Därför bjuder vi in till ett webbinarium med syftet att ni ska få inspiration till att fortsätta öka ert värde för era kunder och arbeta med innovation.

Vi riktar oss till dig som arbetar med ledning och utveckling av serviceorganisation och kontaktcenter i företag eller offentlig sektor inom Kundkontaktcenter, IT-support, Felanmälan, Medborgarservice eller motsvarande. Du får med dig förslag, tankar och idéer att jobba vidare med på hemmaplan.

När: Fredagen den 4:e juni kl. 12.00-13.00
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda inför webbinariet. 
Kostnad: Kostnadsfritt.  
Anmälan: Anmälan senast den 2 juni. Vid förhinder, får plats gärna överlämnas till kollega.   
Kontakt: annika.miden[at]agima.se