Hur kan underhålls- och förnyelseplanering av VA-ledningsnät effektiviseras med hjälp av geodata?

Branschorganisationen Svenskt Vatten arbetar under våren 2021 med att färdigställa publikationer kring effektivt underhåll av VA-ledningsnät och förnyelseplanering. Under en timme kommer vi att prata om nyttan av effektiv geodatahantering och hur vi praktiskt säkerställer att denna kan användas för att utveckla underhålls- och förnyelseplanering.


Vi på Agima är oberoende rådgivare som kan den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. Vi vill dela med oss av våra kunskaper och tankar kring nya effektiva arbetssätt och hur ordning och reda i geodatahantering är en förutsättning för att skapa dessa. Syftet är att inspirera dig hur strukturerad användning av geodata kan skapa nytta inom underhålls- och förnyelseplanering.


Vi riktar oss till dig som jobbar inom en kommunal VA-organisation med planeringsfrågor, drift- och underhåll samt geodatahantering.

Under webbinariet kommer vi beröra följande: 

  • Kvalitetssäkring av inmätningar.
  • Informationssäkerhet kring geodata.
  • Geodatahantering för drift och underhåll samt förnyelseplanering.

När: Torsdagen den 29:e april 12:00-13:00
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda inför webbinariet. 
Kostnad: Kostnadsfritt.  
Anmälan: Anmälan senast den 22 april. Begränsat antal platser.  
Kontakt: Felix.bergman[at]agima.se