I år bjuder Agima in till två nätverksträffar på Offentliga Rummet. Det ena nätverket har tema projekt och riktar sig till kommuner som jobbar eller vill jobba projektorienterat. Du ges tillfälle att lyssna till hur projekt- och portföljstyrning fungerar i andra kommuner och själv dela med dig av hur det fungerar hos er.

Det andra nätverket har tema kundcenter. Du kommer få ta del av olika kommuners erfarenheter om hur ni kan skapa ett värdecenter av ert kundcenter.

Anmäl er och läs mer på www.offentligarummet.se

Vi ses i Västerås den 10 juni!