Under våren skriver KTH-studenten Rickard Rost sin kandidatuppsats med handledning från Agima. Uppsatsens ämne är lottningen av den stora årliga bridgetävlingen Svenska Cupen där flera hundra lag från hela Sverige tävlar mot varandra. Med hjälp av GIS och geodata ska Rickard försöka hitta ett sätt att minimerar resandet för de deltagande lagen. Svenska Bridgeförbundet bidrar med data till arbetet och hoppas på svar kring hur de kan utveckla dagens process.

Rickard utvecklar problemställningen.

- Att på ett snabbt och effektivt sätt para ihop lagen i matcher som håller nere mängden resor är inte okomplicerat i sig självt. Lägger vi dessutom på andra parametrar, till exempel att tävlingen måste komma ner till ett jämnt antal lag i en viss omgång, blir det ett intressant problem som jag ser fram emot att få undersöka närmare under våren.

Handledare på Agima är Mikael Grönkvist (själv Europa- och världsmästare i bridge) som ser betydligt fler användningsområden för resultatet.

- Med hjälp av geodata kan den här typen av mer komplicerade ruttplaneringar förenklas även på andra områden, till exempel inom hemtjänsten. Dessutom finns det ju en viktig hållbarhetsaspekt i att minska utsläppen från resorna samtidigt som tävlingen fortfarande ska bli rättvis.