I oktober genomfördes Övning Havsörn. Länsstyrelsen Uppsala län anordnade då Sveriges hittills största civila samverkansövning vilken involverade 77 olika aktörer och över 1600 personer. Övningens syfte var att hantera en simulerad händelse vid Forsmarks kärnkraftverk. Liknande övningar utförs vartannat år i ett av de tre kärnkraftslänen.

Agima har på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten hjälpt till med att ta fram arbetssätt och underlag för att kunna visualisera och kommunicera geografisk information som framkommer under övningen, i synnerhet resultat från de simulerade strålningsmätningar som genomfördes i området kring Forsmark.

I praktiken innebar detta en möjlighet att producera informativa kartor som använts som underlag för beslut, exempelvis gällande utrymning, samt för information och genomgång med övningens deltagare.