Att ta in konsulthjälp kan vara en bra lösning när du behöver extra resurser och/eller kompetens som inte finns i din organisation. Kommen så långt är det många som sedan skissar på en kompetensprofil baserat på att det är just en konsult som ska hjälpa till. Det finns givetvis projekt eller uppdrag där detta upplägg lämpar sig bäst men kanske ska du tänka lite längre? 

På Agima har vi mycket bra erfarenheter av att arbeta i team. Istället för att endast en konsult engageras i uppdraget delar två eller fler av våra konsulter på arbetsuppgifterna. Istället för en konsult på 100 % är det kanske bättre med två konsulter på 50 % eller tre stycken på 33 %? Det finns enligt oss många fördelar med just ett sådant upplägg.

1) Minskat personberoende 

Eftersom du kanske behöver konsulthjälp för att täcka upp för en medarbetare som har slutat eller är sjukskriven borde detta vara ett tungt argument - konsulter byter ju också arbetsgivare och blir sjuka. Skulle det, eller något annat som inte går att förutsäga, hända är det dumt att tvingas börja om från början. Om det finns fler konsulter som är insatta i uppdraget minskar personberoendet och sårbarheten. 

2) Rätt kompetens till rätt uppgift

Det är sällan ett uppdrag bara innehåller en typ av arbetsuppgift. Kanske handlar det om både operativa och administrativa aktiviteter? Kanske ska det jobbas i olika system eller verktyg? Med flera konsulter tillgängliga kan du nyttja deras kunskaper till max genom att matcha rätt arbetsuppgift med rätt kompetens. 

3) Klara tillfälliga arbetstoppar 

Börjar det närma sig en viktig deadline eller är det extra hög arbetsbelastning just för tillfället? En ensam konsult på 100 % kanske kan jobba över ett par timmar men mer än så är knappast hållbart. Två konsulter på 50 % kan med samma prioritering få ut några timmar till och om du har fler konsulter än så inne ökar chanserna ytterligare att ni tillsammans rider ut stormen.

Med fler konsulter ökar leveransmöjligheterna

10 % mer i arbetstid per konsult ger mer resultat ju fler konsulter som arbetar i uppdraget

4) Ökat utrymme för intryck och inspiration

Fler konsulter än en innebär ofta att dessa också jobbar i andra uppdrag. Att göra det innebär att du kan dra nytta av deras erfarenheter och smarta lösningar från andra, pågående, uppdrag – utan att betala mer för dem! 

Hur många konsulter som arbetar i uppdraget och hur dessa delar upp arbetsuppgifterna mellan sig går självklart att anpassa beroende på din verksamhets behov. Nästa gång du beställer konsulttjänster hoppas vi därför på att du funderar en extra gång på om du behöver just EN konsult - eller om du vill ha hjälp av flera.