Tack alla ni som deltog på Agimas träff för bygglovschefer. Deltagarna fick information om hur man kan arbeta för att förändra sitt arbetssätt och få en helt digital bygglovsprocess. Under eftermiddagen redovisades ett antal exempel från olika kommuner och deras olika förändringsresor. För att lyckas med detta arbete beskrevs bland annat behovet av:

- En tydlig målbild för arbetet som också är beslutad av ledningen. 

- Behovet av resurser för att driva arbetet i mål. För att lyckas med förändringsarbete krävs både personella som ekonomiska resurser.

- Medarbetarnas engagemang, intresse och förståelse för förändringarna.

- Samverkan och ett systematiskt angreppssätt för att nå framgång med förändringsresan.

- Tålamod, fokus och uthållighet. Det är krävande att förändra verksamheten samtidigt som den dagliga driften kör på.

- Uppföljning för att veta att man är på rätt väg.

- Och att det minst lika mycket är ett kommunikationsprojekt att gå över till en helt digital process. För att nå framgång är det viktigt att informera och kommunicera det förändrade arbetssättet och beskriva den nya processen. 

Kontakta gärna oss på Agima om du vill veta mer om hur vi kan stötta er bygglovsverksamhet.