Lär dig hur, varför och ta del av Agimas erfarenheter

Plan-och bygglagen ställer krav på byggnadsnämnder att följa självkostnadsprincipen. Under en halvtimme visar vi hur en bygglovstaxa kan uppdateras enligt SKR:s nya modell för timtaxa.

Vi riktar oss till dig som jobbar i en kommunal verksamhet med bygglovsfrågor. Du får med dig våra erfarenheter, metod och utgångspunkter för att ta fram en ny taxa på hemmaplan. Under webbinariet kommer vi att beröra följande:

  • Vad är fördelarna med SKR:s nya modell för taxa?
  • Vilka är utgångspunkterna för framtagning av bygglovstaxor?
  • Agimas metod för uppdatering av taxor

När: Onsdagen den 4:e november 9:00-9:30

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda inför webbinariet

Anmälan senast den 30:e oktober här. Begränsat antal platser

Kontakt: alicia.porcar@agima.s