Digital transformation innebär verksamhetsutveckling baserad på digital teknik. Den digitala transformationen är alltså inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga.

Agima hjälper verksamheter att identifiera och genomföra nästa steg i den digitala förändringsresan. Vi analyserar, kartlägger, utvecklar och genomför effektiviseringar i verksamheten. Allt baserat på verksamhetsförståelse och digital kompetens. Det kan till exempel handla om förenklade arbetssätt eller en förbättrad kundupplevelse. Oavsett vad låter vi era verksamhetsbehov, inte tekniken, vara utgångspunkt för transformationen.

Naturligtvis blir vi på Agima stolta och tycker  att det är roligt när våra beställares arbete med handlingsplan för digitalisering uppmärksammas. Se t ex Lantmäteriet, som "puffar" för de digitala handlingsplaner som Region Gotland och Vallentuna kommun utvecklat med stöd av Agima.