Agima är nya medlemmar i intresseorganisationen BIM Alliance. Läs mer om våra tankar kring medlemskapet här