Med Urban utveckling som ett nytt affärsområde kommer vi tillsammans med er klara av de komplexa utmaningar som digitaliseringen av samhället medför.

Vi vet att geodata är en förutsättning och ett måste för att ett samhälle ska växa. Vårt nya affärsområde kommer möjliggöra ytterligare kliv i utvecklingen av den smarta staden. Vi vill skapa goda kommunikationsmöjligheter, säker och trygg livsmiljö som genomsyras av en bra infrastruktur och digitala hjälpmedel. Följ med på vår resa mot smarta städer som formas av digitala innovationer.

Vill du följa med på resan? Ta kontakt med vår COO Sanna Sparr Olivier eller VD Fredrik Nylén.