Det blåser förändringens vindar i bygglovslagstiftningen. Under 2020 infördes krav på laddstolpar för elfordon, nu vid årsskiftet infördes krav på klimatdeklarationer och vid kommande årsskifte står bygglovsavdelningarna inför en potentiell totalförändring av kapitel 9 i plan- och bygglagen. Under hösten fick alla bygglovsavdelningar möjlighet att yttra sig om de förändringar som föreslås i plan- och bygglagen. Även om många ändringar och förtydliganden var väldigt efterlängtade så kommer det medföra stora konsekvenser för alla bygglovsavdelningar.

Vad kommer att krävas av kommunerna för att klara denna omställning?

Först och främst måste alla kommuner ha ett genomarbetat kulturmiljöprogram med koppling till kommunens översiktsplan om kommunen vill kunna bevara sina värdefulla miljöer. Men framförallt är det viktigare än någonsin att bygglovskontoren och kontaktcenter kan erbjuda bra och effektiv service. I lagförslaget föreslås ett stort antal åtgärder bli bygglovsbefriade, men kommer gemene man förstå exakt vad denne får bygga utan att behöva söka bygglov? Om bygglovskontoren vill undvika att lägga allt för stora resurser på arbete som inte är avgiftsfinansierat, så som frågor, vägledning och tillsynsärenden, behöver de redan nu börja arbeta för att de som bor och verkar i kommunen förstår vilka lagar och regler de har att förhålla sig till.

Hur ska dessa utmaningar hanteras?

Ska kommunen satsa på att förbättra samarbetet mellan servicecenter och bygglovskontoret? Skapa en bättre hemsida med e-tjänster och e-arkiv? Eller jobba mot att effektivisera sina processer för att försöka lösgöra tid? Utifrån vår erfarenhet rekommenderar vi att:

  1. Se till att vara påläst om vad förändringen innebär i god tid innan införandet
  2. Utvärdera nuläget
  3. Definiera det önskade läget
  4. Identifiera vad som krävs för att gå från nuläge till önskat läge
  5. Skapa en handlingsplan

Agima kan vara ett stöd

Agima har lång erfarenhet av att leda digitaliserings- och effektiviseringsprojekt samt har en stor erfarenhet inom bygglov, kommunservice, detaljplanering och geodata. Vi kan hjälpa er att analysera nuläget, prioritera rätt, hitta rätt arbetssätt, verktyg, systemstöd och organisation utifrån era behov samt projektleda ett genomförande för att nå det önskade läget.