Annie Forssblad är ny konsult på Agimas kontor i Jönköping. Annie är naturgeograf med intresse för hållbar samhällsutveckling. Hon har erfarenhet som förrättningslantmätare och bidrar gärna med rådgivning inom fastighetsbildning, exploatering och markförhandling. Hon kan även hjälpa er verksamhet med GIS och geodata.