Det känns mycket kul att kunna meddela att vi förstärkt vårt affärsområde Urban utveckling med Fotini Papathanasiou! Fotini är civilingenjör inom lantmäteri med lång erfarenhet inom kostnadsstyrning i stora och komplexa infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt. Hon har en god ekonomisk medvetenhet och  ett strukturerat, systematiskt och målinriktat arbetssätt med höga ambitioner vad gäller både kvalitet och effektivitet. Varmt välkommen till Agima, Fotini!