Sedan några veckor tillbaka har Lisa Reblin börjat på Agima. Lisa är en av våra första konsulter på plats i det nya affärsområdet Urban Utveckling och har cirka 10 års konsulterfarenhet av projektering, uppdrags- och projektledning inom framförallt VA, ledningssamordning och dagvattenhantering. Hon inspireras av att tillsammans skapa lösningar för ett hållbart samhälle och trivs bäst i komplexa projekt där många tekniskslag ska samordnas och ledas mot ett gemensamt mål. Med sin breda bakgrund inom teknisk infrastruktur och sitt engagemang driver hon sina uppdrag till bästa resultat. Vi har redan märkt att Lisa är ett utmärkt tillskott till Agima och våra kunder och hälsar henne varmt välkommen till oss!