Den första december började Mattias Endrédi som konsult på Agimas kontor i Stockholm. Med en bakgrund inom samhällsplanering har han goda kunskaper om kommunala processer inom samhällsbyggnad. Han har också erfarenhet av att hantera stora datamängder från datamigreringsprojekt. Den kompetensen och ett stort engagemang gör att han kommer att bli ett värdefullt tillgång för både Agima och våra kunder.

Varmt välkommen, Mattias!