Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för detaljplaner. Till skillnad från de tidigare ”allmänna råden” så kommer föreskrifterna att bli bindande. Kommunerna måste därefter använda de planbestämmelser som Boverket föreskriver. Tanken är att plankartor och planbeskrivningar ska göras enhetliga – därmed går de att digitalisera fullt ut. Föreskrifterna var ute på remiss mellan april och juni och planen är att de ska bli klara under hösten. Beslut om att fastställa föreskrifterna ska därefter kunna tas innan årsskiftet. Så långt inga konstigheter. Problemet är bara att föreskrifterna först börjar gälla i januari 2022, två år efter att ett beslut fattats.

Ingen hade höjt på ögonbrynen om detta var en deadline för när äldre detaljplaner skulle vara digitala, men föreskrifterna kommer enbart att vara bindande för nya detaljplaner. Faktum är att Boverkets uppdrag från regeringen inte ens berör äldre planer. Det kommer fortsatt att stå kommunerna fritt att digitalisera redan gällande planer i sin egen takt. Frågan är då bara: varför skulle kommunerna inte vilja digitalisera samtliga detaljplaner redan idag? Digitala detaljplaner är en ovärderlig pusselbit i digitaliseringen av hela samhällsbyggnadsprocessen. Om kommunerna väntar med att digitalisera sina detaljplaner så måste också kommunens invånare och företagare vänta med att få den service de redan förväntar sig.

Utan digitala planer går det varken att automatisera delar av bygglovsprocessen, eller att underlätta för kommuninvånare och företag att på egen hand få reda på hur de kan utveckla sina fastigheter. Idag tvingas kommunens personal sitta och mäta i papperskartor, svara på mängder av telefonsamtal i stil med ”Vad får jag göra på min tomt?” eller ”Kan du berätta status på mitt ärende?”, istället för att lägga värdefull tid på att göra det man är bäst på – att faktiskt handlägga ärenden. I resten av samhället pågår digitaliseringen för fullt, faktum är att Sverige är näst bäst på digitalisering i Europa. Vår rekommendation är därför att påbörja digitaliseringen av detaljplaner redan nu – varför vänta med att underlätta för både kommuner och kommuninvånare?

Digital handbok finns redan framtagen för den som vill påbörja digitaliseringen:
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/digital-handbok-foer-digitaliserade-och-standardiserade-detaljplaner/digital-handbok/
 

  • Är din kommun på väg att påbörja digitalisering av detaljplaner?
  • Agima har stor erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt och har kompetens inom GIS och geodata, bygglov samt detaljplaner. Vi kan hjälpa er att hitta rätt arbetssätt och organisation samt projektleda digitaliseringsarbetet på ett resurseffektivt sätt.
  • Ta kontakt med någon av våra konsulter eller maila info@agima.se för att diskutera en lösning som passar din kommun.