Christopher Byren startade inom Agima i Jönköping den 7 januari. Christopher har en lång internationell erfarenhet från ledning, projektledning  och affärsutveckling med en bas  inom geografisk IT. 

Varmt välkommen till Agima, Christopher!