Från och med 1/12 får Agima Management förstärkning med en av landets ledande PBL-experter, Camilla Adolfsson.

Camilla kommer närmast från Huddinge kommun där hon har varit avdelningschef för bygglovsavdelningen. Där har hon bland annat drivit utvecklingen mot en helt digital bygglovsprocess som har lett till kortare handläggningstider och nöjdare kunder.

Varmt välkommen till oss, Camilla!