Under de två senaste åren har vi alla fått ställa om och ändra våra arbetssätt till ett mer digitalt sådant. Många verksamheter är idag i stort sett helt digitala och en stor del av arbetet kan skötas på distans. Men många kommunala och statliga verksamheter kämpar fortfarande med fysisk post som medför att medarbetare behöver åka in till kontoret för att gå igenom posten. Med en digital posthantering kan en högre grad av informationssäkerhet gällande inkommande post uppnås och vinster skapas också genom en mer effektiv hantering där arbetstiden för manuell hantering av post minskar. 

Vi har bjudit in Åsa Otterbjörk, IT- och digitaliseringschef i Sigtuna kommun, för att berätta för oss om deras erfarenheter av att införa digital posthantering. Vi reder ut begreppet digital posthantering och fördjupar oss i Sigtunas genomförandeprojekt. Sigtuna är en av de första kommunerna i Sverige med att införa digital posthantering tillsammans med Agima som har projektlett uppdraget. 

Vi på Agima är oberoende rådgivare som kan verksamhetsutveckling, samhällsbyggnad och offentlig sektor. Vi riktar oss till dig som jobbar i en offentlig verksamhet och får in handlingar som fysisk post. Du får med dig våra tankar kring hanteringen av övergången till en digital posthantering och de frågor som är viktiga att ta i beaktning.  

Under webbinariet kommer vi att beröra följande: 

  • Vad är digital posthantering?  
  • Vilka fallgropar ska man undvika om man vill införa digital posthantering? 
  • Vilka effekter kan digital posthantering ge? 

När: Torsdagen den 31:a mars kl. 12:00-12:45 
Plats: Digitalt. Länk skickas till anmälda inför webbinariet. 
Kostnad: Kostnadsfritt.  
Anmälan: Anmälan senast den 25 mars. Begränsat antal platser.  
Kontakt: Moa.eklof@agima.se