Sidor

Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet – Projektledare, nytt handläggarstöd inom kulturmiljö

Uppdragsbeskrivning Projektledning av ett nationellt projekt med syfte att effektivisera ärendehandläggningen på Länsstyrelserna inom sakområdet kulturmiljö. Projektet är till viss del ett samarbetsprojekt med Riksantikvarieämbetet som i sin …

Läs mer

Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess

Uppdragsbeskrivning  Lidingö stads miljö- och stadsbyggnadskontor (MSK) önskade att, under bibehållen hög kvalitet, vidareutveckla handläggningen av bygglovsärenden. En processkartläggning av nuläget i bygglovsprocessen hade genomförts. …

Läs mer

Verksamhetsutvecklare inom samhällsbyggnad

Agima erbjuder managementtjänster för utveckling av verksamheter inom samhällsbyggnad. Vi är ett framgångsrikt växande team med knappt 30 medarbetare som finns på kontor i centrala Stockholm respektive Jönköping.

Läs mer

Leda Snyggt AB - Digital Transformation

Uppdragsbeskrivning Leda Snyggt ville med projektet utveckla företaget till att bli och arbeta mer digitalt. Man ser digitaliseringen som ett sätt att: effektivisera fler interna processer stärka sin attraktivitet som …

Läs mer