Sidor

Cancerfonden - Processkartläggning

Uppdragsbeskrivning: Agima stöttar Cancerfonden med Nu-läges processkartläggning av ett antal identifierade verksamhetsprocesser. Uppdraget genomförs i workshopform där Agima leder och modererar processkartläggningen, verksamheten bidrar med …

Läs mer

Gruppchef till Agimas Stockholmskontor

Agima erbjuder managementtjänster för utveckling av verksamheter inom samhällsbyggnad. Vi är ett framgångsrikt växande team med drygt 30 medarbetare som finns på kontor i centrala Stockholm respektive Jönköping.

Läs mer

Region Jönköping - Upphandling av skoladministrativt IT-stöd

Uppdragsbeskrivning Region Jönköping fick av Digitaliseringsrådet uppgiften att ta fram ett, för kommunerna i regionen, gemensamt underlag med syfte att upphandla ett nytt skoladministrativt system. Omfattningen bestod av åtta deltagande …

Läs mer

Sundbybergs stad - Upphandling och implementering av ny geodataplattform

Uppdragsbeskrivning Agima stöttade Sundbybergs stad med förstudie, upphandling och implementation av en ny geodataplattform. Agimas roll var att ta fram upphandlingsdokument, projektleda införandeprojektet, leda testningen av systemet, följa …

Läs mer