Sidor

Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess

Uppdragsbeskrivning  Lidingö stads miljö- och stadsbyggnadskontor (MSK) önskade att, under bibehållen hög kvalitet, vidareutveckla handläggningen av bygglovsärenden. En processkartläggning av nuläget i bygglovsprocessen hade genomförts. …

Läs mer

Verksamhetsutvecklare inom samhällsbyggnad till Jönköping

Agima erbjuder managementtjänster för utveckling av verksamheter inom samhällsbyggnad. Vi är ett framgångsrikt växande team med knappt 30 medarbetare som finns på kontor i centrala Stockholm respektive Jönköping.

Läs mer

Leda Snyggt AB - Digital Transformation

Uppdragsbeskrivning Leda Snyggt ville med projektet utveckla företaget till att bli och arbeta mer digitalt. Man ser digitaliseringen som ett sätt att: effektivisera fler interna processer stärka sin attraktivitet som …

Läs mer

Sydved - Tillförordnad IT-chef

Uppdragsbeskrivning Sydved är ett skogsbolag som köper virke av skogsägare i södra Sverige och har som huvuduppgift att försörja Stora Ensos och Munksjös industrier i södra Sverige med råvara. Detta gör man med ca 125 egna anställda samt ett …

Läs mer