Processutveckling

En process är aktiviteter som i ett repetitivt flöde skapar värden. Processen använder information och resurser för att öka värdet via aktiviteterna som utförs.

En processkartläggning innebär att systematiskt identifiera hur NU-läget ser ut och vad som behöver göras för att utveckla processen till ett önskat framtida läge, BÖR-läget.

I processkartläggningen fokuserar Agima på mottagaren – vi utgår alltså från det resultat som ska levereras. Processkartläggningen gör viktiga samband i verksamheten synliga och skapar delaktighet och förankring i arbetet med utveckling av processen. Agima använder, som processledare, gärna Astrakan-modellen för processkartläggning.

Agima Management har stor erfarenhet och goda referenser av processutveckling avseende exempelvis samhällsbyggnadsprocesser, bygglovsprocesser och andra ärendehanteringsprocesser samt plan- och exploateringsprocesser.

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB