Projektledning

Agima Managements projektledare erbjuder en fungerande struktur för planering, uppföljning, styrning av och kommunikation kring projekt. Projektledaren planerar och styr projektet för att säkerställa att projektmålen uppfylls.

Lyckade projekt handlar till stor del om ett metodiskt arbetssätt, ordning och reda, kommunikation och ”management by sunt förnuft”.

Ofta är Agima Managements oberoende ställning en tillgång för oss som projektledare. Ett exempel på det är när en konsult från Agima är projektledare för ett införandeprojekt hos vår beställare – det blir ofta ett bra samarbete i projektet då den utvalda leverantören inte upplever en konkurrentsituation med Agima.

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB