Rådgivning

Agima Managements unikitet är att vi inte har några kopplingar överhuvudtaget till leverantörer av system eller hårdvara.

Vi har heller inga egna systemlösningar, vilket gör att vi i varje uppdrag kan ge de råd som är bäst för verksamheten, utgående från de behov som fångats upp i samarbete med företrädare för verksamheten.

Det finns aldrig några bakomliggande, dolda agendor när Agima ger råd; Agima Management är alltid en oberoende rådgivare.

Exempel på tjänster inom rådgivningsområdet kan vara följande.

  • Förstudie
  • Behovsanalys
  • Kravfångst
  • Strategiarbete
  • Framtagning av handlingsplan
  • Upphandling
  • Förvaltningsetablering

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB