Välkommen, Carolina Rojas!

Välkommen, Carolina Rojas!

Carolina Rojas har startat sin anställning inom Agima i Stockholm. Carolina har stor erfarenhet från digitalisering av myndighetsprocesser samt av verksamhetsutveckling. Hon brinner för utvecklings- och förändrings…
Välkommen Annie Forssblad

Välkommen Annie Forssblad

Annie Forssblad är ny konsult på Agimas kontor i Jönköping. Annie är naturgeograf med intresse för hållbar samhällsutveckling. Hon har erfarenhet som förrättningslantmätare och bidrar gärna med rådgivning inom fastighet…