De okända byggrätterna

De okända byggrätterna

Kommuner och fastighetsägare har ofta mängder av outnyttjade byggrätter utan att de har en aning om det. Det handlar inte om att informationen inte finns, utan att den är svårtillgänglig och att det krävs tid och …
Varför vänta till 2022?

Varför vänta till 2022?

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för detaljplaner. Till skillnad från de tidigare ”allmänna råden” så kommer föreskrifterna att bli bindande. Kommunerna måste därefter använda de …