En digital bygglovsprocess - på riktigt!

En digital bygglovsprocess - på riktigt!

Lantmäteriet har nu tagit fram de första testmodellerna för nationell informationsspecifikation av geodatamängden Byggnad , som ska ingå i den nationella plattformen för geodata. Det är därför hög tid att börja fundera …