Klart Agima ska vara medlemmar i BIM Alliance

Klart Agima ska vara medlemmar i BIM Alliance

Agima är nya medlemmar i intresseorganisationen BIM Alliance. Läs mer om våra tankar kring medlemskapet här
Klart Sveriges mest hållbara samhällsutvecklare ska erbjuda tjänster inom Urban utveckling

Klart Sveriges mest hållbara samhällsutvecklare ska erbjuda tjänster inom Urban utveckling

Med Urban utveckling som ett nytt affärsområde kommer vi tillsammans med er klara av de komplexa utmaningar som digitaliseringen av samhället medför. Vi vet att geodata är en förutsättning och ett måste för att ett …