Klipp inte mer gräsmatta än vad du behöver!

Klipp inte mer gräsmatta än vad du behöver!

I samband med att en kommun utförde driften av sina parker märktes det att det fanns betydligt fler ytor som behövde skötas om än vad det analoga underlaget hade visat. Konsekvenserna blev stora oväntade kostnader samt …