Tjänster

Agima Management erbjuder managementtjänster med en inriktning mot samhällsbyggnad och IT.

Agima Management arbetar med digitaliseringen av samhället. Detta kräver både omfattande verksamhetskompetens inom utvalda verksamhetsområden och djup IT-kompetens. Denna kompetens finns inom Agima. I tillägg är vi experter inom området geografisk information.

Agima Management är oberoende. På riktigt. Detta är vår unikitet.

Agima Management är ditt naturliga val för beställarstödstjänster.

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB