Upphandling

För gemene man är det självklart att om ett konsultföretag engageras som rådgivare för upphandlingstjänster, så är det oerhört viktigt att detta konsultföretag är sant oberoende och arbetar helt utan kopplingar till leverantörer av system eller hårdvara och att företaget inte heller har egna systemlösningar som erbjuds marknaden.

Det är så som Agima Management arbetar; vi erbjuder rådgivande tjänster för utveckling av verksamheter. Inget annat.
I flera projekt har Agima levererat beställarstödstjänster i samband med upphandling av till exempel utvecklat IT-stöd. Ofta handlar det om följande tjänster:

  • Att genomföra en förstudie inklusive omvärldsanalys
  • Att fånga och sammanställa verksamheternas olika behov
  • Att utgående från verksamheternas behov formulera krav
  • Att formulera ett förfrågningsunderlag inför upphandlingen
  • Att utvärdera anbud inklusive ev. demonstrationer och referenser
  • Att formulera ett tilldelningsbeslut
  • Att ta emot och testa det nya systemstödet
  • Att etablera en förvaltning av det nya systemstödet

Kontakt Stockholm

Luntmakargatan 66 (plan 4)
113 51 Stockholm
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB