Vad vi gör

Affärsidé

Agima erbjuder managementtjänster för utveckling av verksamheter inom samhällsbyggnad.

Vi är managementkonsulter med spetskompetens inom utvalda branscher. Vi är alltid rådgivare och har inga kopplingar till leverantörer eller system. Vi utvecklar heller inte lösningar som marknadsförs och säljs på marknaden.   

Vi är oberoende. På riktigt. Detta är Agima Managements unikitet. 

Digital transformation

Digital transformation innebär verksamhetsutveckling baserad på digital teknik. Den digitala transformationen är alltså inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga.

Agima hjälper verksamheter att identifiera och genomföra nästa steg i den digitala förändringsresan. Vi analyserar, kartlägger, utvecklar och genomför effektiviseringar i verksamheten. Allt baserat på verksamhetsförståelse och digital kompetens. Det kan till exempel handla om förenklade arbetssätt eller en förbättrad kundupplevelse. Oavsett vad låter vi era verksamhetsbehov, inte tekniken, vara utgångspunkt för transformationen.

Växjö kommun - Förstudie digital transformation
Nyköpings kommun – Interimistisk bygglovchef samt förändringsledning
Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er verksamhet i er digitala transformation? 

Kontakta Jonas på Jönköpingskontoret eller Sanna på Stockholmskontoret.

Förändringsledning

Förändringsledning innebär ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge.

Flera av Agimas konsulter har lång ledarerfarenhet och stor erfarenhet av förändringsledning. Vi erbjuder en fungerande struktur för planering, uppföljning, styrning av och kommunikation kring projekt. Genom genomtänkt kommunikation samt förankring av förändringens syfte säkerställer vi tillsammans att uppnådda förändringar blir bestående.

Nyköpings kommun – Interimistisk bygglovchef samt förändringsledning
Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess
Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet – Projektledare, nytt handläggarstöd inom kulturmiljö

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er verksamhet i kort- eller långsiktiga förändringsprojekt?

Kontakta Jonas på Jönköpingskontoret eller Sanna på Stockholmskontoret.

Beställarstöd

Vid förändringar av befintlig systemmiljö är förståelse av verksamhetsbehov, kravställning, upphandling, utvärdering, införande och testning alla viktiga processdelar som syftar till att säkerställa att det nya systemstödet uppfyller verksamhetens behov.

Eftersom Agima är helt oberoende från systemlösningar och -leverantörer är vi ert naturliga val för beställarstödstjänster. Med vår verksamhets- och IT-kompetens kan vi omsätta behov till krav på systemet och leverantören. En tydlig kravbild bidrar till ett mer tids- och kostnadseffektivt införandeprojekt samt nöjda slutanvändare. Vi är gärna med hela vägen från fångst av verksamhetsbehov via framtagning av upphandlingsdokument till testning och leveransgodkännande. 

Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess
Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet – Projektledare, nytt handläggarstöd inom kulturmiljö
Sundbybergs stad - Upphandling och implementering av ny geodataplattform
Region Jönköping - Upphandling av skoladministrativt IT-stöd

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er verksamhet som beställarstöd?

Kontakta Jonas på Jönköpingskontoret eller Sanna på Stockholmskontoret.

Interimsuppdrag

Ökad arbetsbelastning, utdragna rekryteringsprocesser och tillfällig frånvaro vid föräldraledighet eller sjukskrivning är olika situationer där en verksamhet kan lida brist på personella resurser under en begränsad tid.

Det kan även handla om planerade projekt där verksamheten ser ett behov av en extern projektledare eller annan specialistkompetens.

Agima har konsulter med omfattande ledarserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Vi kan också erbjuda kunniga projektledare och specialister inom olika områden, särskilt geografisk IT. 

Nyköpings kommun – Interimistisk bygglovchef samt förändringsledning
Sydved - Tillförordnad IT-chef
Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess
Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet – Projektledare, nytt handläggarstöd inom kulturmiljö

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er verksamhet som intermistisk resurs?

Kontakta Jonas på Jönköpingskontoret eller Sanna på Stockholmskontoret.

Referensuppdrag

Växjö kommun - Förstudie digital transformation
Nyköpings kommun – Interimistisk bygglovchef samt förändringsledning
Sydved - Tillförordnad IT-chef
Lidingö stad – Förändringsledning för digital bygglovsprocess
Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet – Projektledare, nytt handläggarstöd inom kulturmiljö
Sundbybergs stad - Upphandling och implementering av ny geodataplattform
Region Jönköping - Upphandling av skoladministrativt IT-stöd