Vad vi gör

Agimas vision är att vara Sveriges mest hållbara samhällsutvecklare

Vi erbjuder konsulttjänster för en hållbar samhällsutveckling.

                         

Vi är konsulter inom verksamhetsutveckling, förändringsledning samt tekniska konsulter med gedigen branschkunskap.

Vi tar ansvar för både analys och genomförande, vi ser till att det händer!​

Vi är alltid rådgivare och har inga kopplingar till leverantörer eller system. Vi utvecklar inte heller lösningar som marknadsförs och säljs på marknaden.   

Vi är oberoende. På riktigt. Detta är Agima Managements unikitet. 

Tekniska konsulttjänster

Premiumtjänster inom projektledning, projektering och expertstöd

Agima hjälper verksamheter att planera och driva genomförandefasen inom samhällsbyggnadsområdet. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom projektledning, projektering och kan bidra med expertstöd som bidrar till kvalitet samt att tidplaner och budget hålls.   

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er verksamhet med tekniska konsulttjänster? 

Kontakta Milos Stefanovic eller Sanna Sparr Olivier.

Verksamhetsanalys

Digital transformation innebär verksamhetsutveckling baserad på digital teknik. Den digitala transformationen är alltså inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga.

Agima hjälper verksamheter att identifiera och genomföra nästa steg i den digitala förändringsresan. Vi analyserar, kartlägger, utvecklar och genomför effektiviseringar i verksamheten. Allt baserat på verksamhetsförståelse och digital kompetens. Det kan till exempel handla om förenklade arbetssätt eller en förbättrad kundupplevelse. Oavsett vad låter vi era verksamhetsbehov, inte tekniken, vara utgångspunkt för transformationen.

Käppalaförbundet - Behovsanalys geodata och förvaltningsstöd GIS
Vallentuna kommun - Processkartläggning planprocessen
Östersunds kommun - Förstudie, geodatabaserad verksamhetsutveckling
Upplands Väsby kommun - Digitala detaljplaner