Vad vi gör

Affärsidé

Agima erbjuder managementtjänster för utveckling av verksamheter inom samhällsbyggnad.

                         

Vi är managementkonsulter med spetskompetens inom utvalda branscher. Vi är alltid rådgivare och har inga kopplingar
till leverantörer eller system. Vi utvecklar heller inte lösningar som marknadsförs och säljs på marknaden.   

Vi är oberoende. På riktigt. Detta är Agima Managements unikitet. 

Verksamhetsanalys

Digital transformation innebär verksamhetsutveckling baserad på digital teknik. Den digitala transformationen är alltså inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga.

Agima hjälper verksamheter att identifiera och genomföra nästa steg i den digitala förändringsresan. Vi analyserar, kartlägger, utvecklar och genomför effektiviseringar i verksamheten. Allt baserat på verksamhetsförståelse och digital kompetens. Det kan till exempel handla om förenklade arbetssätt eller en förbättrad kundupplevelse. Oavsett vad låter vi era verksamhetsbehov, inte tekniken, vara utgångspunkt för transformationen.

Cancerfonden - Processkartläggning
Käppalaförbundet - Behovsanalys geodata och förvaltningsstöd GIS
Vallentuna kommun - Processkartläggning planprocessen
Svenska kraftnät - Utredning, hantering och tillgängliggörande av stora geodatamängder
Sollentuna kommun - Kartläggning av arbetsprocess och behovsanalys inför byte av verksamhetssystem
Östersunds kommun - Förstudie, geodatabaserad verksamhetsutveckling