Utmaning/behov:
Järfälla behövde stöd med att ta fram en lokalt anpassad metod och rutin för prognostisering av särskilda boendeformer inom området funktionsnedsättning. I arbetet ingick att göra en omvärldsspaning samt kartlägga nuvarande bestånd och arbetssätt för att föreslå förbättringar.

Resultat:
Vi har tagit fram en systematisk prognosmetod med tillhörande prognosverktyg baserad på Järfällas lokala förutsättningar. Vi har också gjort kommande års prognoser baserad på metoden och med verktyget. Allt med syfte att Järfälla skall göra mer träffsäkra prognoser, optimera sina resurser & minska personberoendet samt lättare kunna följa upp och justera sin egen metod.

Vi har levererat följande::
– Boendeförsörjningsprognos 2024-2034 (långsiktig och kopplad till lokalförsörjningsprocessen)
– Placeringsprognos 2024-2027 (kortsiktig och kopplad till budgetprocessen)
– Processbeskrivning & processkarta (fullständig handbok/lathund)
– Beräkningsverktyg
– Utbildnings-/informationsstöd
– Slutrapport och sammanställningar

Foto: Helen Sperens, Järfälla kommuns bildarkiv

19 - 02 - 03