Hur kan jag och min organisation utveckla verksamheten?

Agima Management erbjuder rådgivande tjänster med en inriktning mot samhällsbyggnad, geodata och IT.

Agima Management önskar att vara kundens guide och beställarstöd. Vi kan, tillsammans med dig, starta en resa för att besvara frågan i rubriken ovan. En resa som genererar verklig verksamhetsnytta i din organisation.

Agima Management arbetar med digitaliseringen av samhället. Detta kräver både djup IT-kompetens och omfattande verksamhetskompetens inom utvalda verksamhetsområden. Denna kompetens finns inom Agima Management. I tillägg är Agima experter inom området geografisk information.

Agima Managements unikitet är att vi är sant oberoende i vårt erbjudande, d.v.s. vi arbetar helt utan kopplingar till leverantörer av system eller hårdvara. Vi har heller inga egna systemlösningar.

Agima Management är ditt naturliga val för beställarstödstjänster.

Agima är stolt partner till Geoforum 2016

Lediga tjänster

Just nu söker vi:

Verksamhetsutvecklare


Läs mer...

Kontakt Stockholm

Sankt Eriksgatan 113
113 43 Stockholm
Växel: 010-45 77 000 eller 073-412 63 22
info@agima.se


Kontakt Jönköping

Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
Växel: 010-45 77 000 eller 072-223 74 72
info@agima.se


© 2015 Agima Management AB