Utmaning/behov
Sigtuna kommun var i behov av att förenkla och effektivisera sin posthantering och gå från fysiska brev till digital posthantering. De behövde stöd med att driva projektet.

Resultat
– En genomförd förstudie inklusive nuläge, processkartläggning, business case, intressentanalys, sekretess- och säkerhetsanalys.
– Framtagning av projekt- och aktivitetsplan, riskanalys samt kommunikationsplan.
– Införande av digital posthantering inklusive tester och framtagning av nya rutiner.

Kommunen blev den första i Sverige med att digitalisera och distribuera all inkommande post elektroniskt. Genom digitalisering av posten möjliggjordes en snabb och effektiv hantering. Detta gav även en säkrare hantering med möjlighet till spårbarhet och loggning.

19 - 02 - 03