Utmaning/behov
Telgekoncernen var i behov av ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för styrning och uppföljning. Samtidigt ville man utveckla och etablera ett ledningssystem som skulle skapa en större förmåga att utvinna synergier mellan bolagen i koncernen.

Resultat

– Projektledning för genomförande, samt processledning enligt projektledningsmetodiken XLPM samt lean-principerna.
– Intervjuer med medarbetare på moderbolag och dotterbolag
– Risk- och möjlighetsanalys, intressentanalys och kommunikationsplan kopplat till projektet.
– Framtagande av nuläge och önskat läge för koncernplanering genom workshops med projektgruppen samt förankring med styrgruppen.
– Mappning av styrande dokument med syfte att ta fram nya koncerngemensamma mål och nyckeltal som grundar sig i ägardirektiv och koncernplan

I projektet har Agima arbetat aktivt med förändringsledning och att förankra nya processer och mål.

19 - 02 - 03
02 -