Nynäshamns kommun behövde spara pengar och effektivisera verksamheten

Nynäshamns kommun behövde spara både tid och pengar. Vår lösning på detta var att tillsammans genomföra en så kallad nyttoanalys. Det är ett perfekt verktyg för att få en överblick som leder till bättre beslutsfattande, riskhantering och optimal användning av resurser.

Efter en genomförd nyttoanalys blir det lättare att kommunicera för- och nackdelar med olika alternativ med alla intressenter.

Analysen visade på vilka nyttor det finns med geodata och hur ökad användning av geodata kunde spara tid och pengar åt förvaltningarna. Vi utförde workshops med samtliga förvaltningar inom kommunen. Under dessa identifierades nyttorna och därefter grupperades de. Det resulterade i en överblick kring vilka geodata som skulle ge störst nytta om de hölls uppdaterade och användes inom verksamheterna.

En nyttoanalys ger vinster för alla förvaltningar i kommunen. Det finns mycket att vinna på att använda geodata i verksamheten och de verksamheter som kan göra störst besparingar är utbildningsförvaltningen, hemtjänsten och stadsmiljöenheten.

Varför? 

Till exempel kan nyttor kring ”vad händer på platsen, vad gäller på platsen?” skattas till 7,7 miljoner kr/år. Att koppla information till en plats kan göra att informationen blir mer lättillgänglig och tiden för att leta information minskar. Och bara 5 min per person och dag (vilket förmodligen är underskattat) ger en stor vinst i form av frigjord tid.

Ett annat exempel är nyttor kring skötsel av allmän platsmark och kommunen som markägare. Med digitala skötselytor skattas den årliga nyttan till 1,3 miljoner kronor (lågt skattat). Digitala skötselytor skapar stora nyttor, inte bara direkta sådana. Men en förutsättning för att sköta rätt mark (ha koll på gränser), ta fram skötselplaner, samverka kring skötsel mellan förvaltningar, samverka kring eventuella upphandlingar och följa upp leverantörer på ett mer effektivt sätt. Det är också viktigt ur ett medborgaperspektiv att kunna kommunicera vilken mark som kommunen ansvarar för och hur den tas om hand.

19 - 02 - 03