Utmaning/behov:
Vi fick i uppdrag av Region Stockholm och Itinera Spa att agera samverkansledare i arbetet med utbyggnaden av tunnelbanans Gröna linje till Södra Hagalund och Arenastaden. Det huvudsakliga målet är att stödja alla parter med projektledning och bygga en kultur inriktad på samarbete och tydlig kommunikation. Ett långsiktigt mål är att öka produktiviteten i entreprenaden.

Resultat:
Genom att förbättra produktiviteten och hitta vägar till en effektivare problemlösning planerar och projektleder vi möten mellan beställare och entreprenör. En gemensam samverkansplan har tagits fram som resultat av dessa möten. Planen beskriver bland annat syfte och mål med samverkansarbetet, sätter en gemensam värdegrund för projektet och fastställer tydliga rutiner för konflikthantering.

Vi stöttar även projektet genom att hålla i utbildningar och workshops, hjälpa alla parter med situationsanalyser för att enklare lösa upp låsta lägen och hålla i regelbundna avstämningar och utvärderingar kring samarbetet.

Att få vara med i arbetet kring utbyggnaden av nya tunnelbanan är helt i linje med vår vision om att varje dag utveckla samhället till nytta för medborgaren.

19 - 02 - 03