Datainsamling hos Trafikverket

Visste du att Agima bistår Trafikverket med projektledning och specialistkompetens inom geodesi i projektet Cirrus som pågår 2023-2025? Projektet handlar upp och driver insamling av laserdata och 360-bilder på det nationella järnvägsnätet. Insamlade data kommer att användas i automatiserade analyser och för inventering genom digitala platsbesök. Syftet är att effektivisera underhållsverksamheten och stärka Trafikverket som tillgångsförvaltare genom ny teknik och innovativa metoder.

18 - 03 - 24