Flera spännande projekt i samband
med bygget av nya tunnelbanan

Förra året inleddes flera projekt som ska underlätta utvecklingen av den nya tunnelbanan.
Vi har bland annat tagit fram en gemensam samverkansplan för utbyggnaden av gröna linjen till Södra Hagalund och Arenastaden. Genom att både planera och leda möten mellan beställare och entreprenör har vi ökat produktiviteten och bidragit till en effektivare problemlösning. Vi har även stöttat projektet genom att hålla utbildningar och workshops, designat den gemensamma samverkansorganisationen, etablerat ramar för konflikthantering och fört löpande avstämningar och utvärderingar kring alla parters samarbete.

Utbyggnaden av den gula linjen för nya tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö har även varit på tapeten. Här har vi främst bidragit till projektet med projekteringsledning, stöttning kring komplexa tekniska frågor, samt ansvarat för att bygga upp struktur och skapa rutiner kring tidsplanering och kalkylering.

Slutligen har vi även åtagit oss ett projekt där otydliga mål och en bristfällig kommunikation visat sig vara en utmaning. Vi klev då in som en medlande part mellan kunden och den tekniska konsulten för att förbättra situationen. Två heldagar med möten genomfördes, med fokuset att fastställa en tydlig målbild, diskutera projektets omfattning och tydliggöra vilka roller som behövde fyllas. Vi ledde sedan dessa dagar, hjälpte gruppen genom svåra diskussioner och såg till att en tidplan för de förändringar som behövde göras blev bestämd.

Dessa projekt är helt i linje med vår vision om att varje dag utveckla samhället till nytta för medborgaren.

08 - 02 - 24