Jan Eriksson är ny på Agima

Med bakgrund som kommundirektör kompletterar Jan Eriksson Agimas kompetens inom kommunal förvaltning. Jan är ett av Agimas nyaste tillskott och Agimas kunder kommer att få möta Jan i uppdrag som coach, interimschef och verksamhetsutvecklare.

Efter två decennier inom det privata näringslivet valde Jan att ta steget över till den offentliga sektorn år 2000. Sedan dess har han varit verksam inom flera kommuner. Han har arbetat som IT-chef, utvecklingschef, kvalitetschef, förvaltningschef och kommundirektör i tre olika kommuner samt VD för en kommunal bolagskoncern.

Hösten 2022 avslutade Jan uppdraget som stadsdirektör i Sundbyberg för att förverkliga en tanke som han haft länge, att bli konsult inom offentlig sektor. Som egen företagare och konsult blev det flera intressanta och roliga uppdrag i kommuner runt om i landet.

– Men att vara ensam konsult var inte riktigt min grej, jag saknade att få jobba i team och ingå i ett större sammanhang, och landade så småningom hos Agima, säger Jan.

På frågan varför han valde just Agima svarar han:

– Agima uppfyller det jag kan önska av ett konsultföretag och arbetsgivare. Vi delar samma värderingar, sätter hållbarhet i främsta ledet och har samma syn på hur vi vill utveckla varandra, verksamheter och samhället. Samtidigt har vi kul ihop och jag stortrivs med mina arbetskamrater.

Skälet till att Jan blivit kvar i den kommunala världen förklarar han så här:

– Det var först flera år efter jag inlett min kommunala bana som jag förstod varför jag uppskattade och trivdes med att arbeta kommunalt. För mig handlar det ytterst om att få bidra till och vara en del i att utveckla och bygga ett samhälle där det finns utrymme för människor att ha en fungerande vardag och ett meningsfullt liv. Där medborgarna ges möjlighet att kunna växa och utvecklas oavsett ålder och bakgrund. Och som konsult med inriktning mot kommuner och regioner så känner jag att jag ges möjlighet att fortsätta med det som drivkraft.

03 - 06 - 24